Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Робочий навчальний план

 

                                                    РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 2» Дніпровської міської ради на 2020-2021 н.р.

І ступінь

У  1-2 класах освітній процес здійснюватиметься  за Державним стандартом початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

 У 3 класі  освітній процес здійснюватиметься – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

 У 4 класі освітній процес здійснюватиметься за Типовим  навчальним планом початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою національної  меншини, затвердженим наказом МОН України  від 20.04.2018 № 407,  додаток № 3.

Навчальні предмети

1-А

2-А

2-Б

3

Разом

Українська мова

5

5

5

5

20

Іноземна мова

2

3

3

3

11

Математика

3

3

3

4

13

Я досліджую світ

7

8

8

7

30

Інформатика

0

0

0

1

1

Мистецтво

2

2

2

2

       8

Фізична культура

3

3

3

3

12

Усього

19+3

21+3

21+3

22+3

83+12

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

4

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

22

22

23

87

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

25

25

26

99

 

Навчальні предмети

Клас

Клас

Всього

 

4-А

4-Б

 

Інваріантна складова

 

 

 

Рос. мова

5

5

10

Укр. мова

4

4

8

Іноземна мова(англ.)

2

2

4

Математика

4

4

8

Природознавство

2

2

4

Я досліджую світ

-

-

-

Я у світі

1

1

2

Музичне мистецтво

1

1

2

Образотворче мистецтво

+1

+1

+2

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

23+3

23+3

46+6

Варіативна складова

-

-

-

Курси за вибором

-

-

-

Індивідуальні та групові заняття:

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

23

23

46

Всього (без урахування поділу класів на групи)

26

26

52

        

       

 

                В.о. директора гімназії № 2                                 С.В. Олексієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу загальної середньої освіти «Гімназія № 2» Дніпровської міської ради на 2020-2021 н.р.

ІІ ступінь

 

У 5 - 9 класах освітній процес здійснюватиметься за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня та  Типовим навчальним  планом  загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов,

затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405, додаток № 10.

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Перша іноземна мова

3

2

2

2

2

11

Друга іноземна мова, російська

2

2

2

2

2

10

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

Мистецтво

-

-

-

1

1

2

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

Алгебра

-

-

2

2

2

6

Геометрія

-

-

2

2

2

6

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

2

2

2

2

8

Географія

-

2

2

2

1,5

7,5

Фізика

-

-

2

2

3

7

Хімія

-

-

1,5

2

2

5,5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

7

Інформатика

1

1

1

2

2

7

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Фізична культура**

3

3

3

3

3

15

Разом

25,5+3

27,5+3

29+3

29,5+3

31+3

157.5

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

3,5

3

3,5

2

14.5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

32+3

33+3

33+3

 

 

       

                              В.о. директора                                                      С.В. Олексієнко