Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Навчально-методичне забезпечення

 

 

ВІДОМОСТІ

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності

за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

комунального закладу загальної середньої освіти

«Гімназія № 2»

Дніпровської міської ради

  1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення

Найменування навчальних (освітніх) програм навчальних дисциплін

Наявність (так/ні)

Ким
затверджено

Рік
затвердження

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-2 клас), затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року

Так

Наказом МОН від 21.03.2018

 № 268

2018 р.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 1-4 класи

Так

Наказ МОНмолодьспорту

від 12.09.2011

№ 1050

2011р.

 

(зі змінами)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою «Українська мова. 5-9 класи» (укладачі: Бондаренко Н. В., Караман С. О., Ярмолюк А. В., Кононенко В. Л., Савченко О. В.)

Так

 

Наказ МОН

від 29.05.2015

№ 585

2015 р.

Навчальна програма «Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» (укладачі: Голобородько Є. П., Озерова Н. Г., Михайловська Г. О., Статівка В. І., Давидюк Л. В., Бикова К. І., Яновська Л. Г., Кошкіна Ж. О.)

Так

Наказ МОН

від 29.05.2015

№ 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою «Російська мова. 5-12 класи» (за  ред. Озерової Н. Г.)

Так

Лист МОН від 23.12.2004

№ 1/11 –6611

2013 р.

(зі змінами)

Навчальна програма «Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна) для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою» (укладачі: Ісаєва О. А., Клименко Ж. В.,                 Корнієнко О.А., Мельник А.О., Храброва В.Е., Мухін В.А., Данилова І. Н.)

Так

Наказ МОН

від 29.05.2015

№ 585

2015 р.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов «Іноземні мови. 5-9 класи»

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 класи»

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи»

Так

Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012

№ 664

2012 р.

(зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5–9 класи» (колектив авторів)

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас»

Так

Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664

2012 р.

(зі змінами)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія.

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія 6-10 класи»

Так

Лист МОН від 07.06.2017 № 804

2017 р.

 

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» (колектив авторів)

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Трудове навчання. 5-9 класи»

Так

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) (колектив авторів)

Так

Наказ МОН від 02.02.2016 № 73

2016 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. 5–9 класи» (колектив авторів)

Так

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585

2015 р.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я. 5-9 класи» (автори Бойченко Т.Є. та інші)

Так

Наказ МОНмолодьспорту від 06.06.2012 № 664

2012 р.

(зі змінами)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична культура. 1-4 класи»

Так

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Відомості про інформаційне забезпечення

№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв. метрів)

Кіль

кість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1

Бібліотека

так

92,4

26

Всього:

13504 прим.

 

Підручники:

5124 прим.

1-4 кл. – 2106

5-9 кл. – 3018

Худ. Література:

8020 прим.

Електронні посібники:

1-4 клас – 7 прим.

5-9 клас – 8 прим.

Інша література- 360 прим.

2

Книгосховище

так

54,2

6

3

Зал видачі літератури

Поєднане з читальним залом

 

 

4

Читальний зал

так

38,2

22

5

Електронна бібліотека

так

 

 

6

Інтернет

ні

 

 

7

Інше

  • Комп`ютер;
  • Вузькоспеціалі

зований  комп`ютер з профорієнтацій

ною програмою

 

1

 

1

 

  1. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас

Найменування навчальноi дисциплiни

Автор

(прізвище, ім'я та по батькові)

підручника,

навчального посібника

Найменуван-ня пiдручни-ка, навчального посібника

Наймену

вання

видав

нитства, рiк видання

Кiлькiсть примiрн.

Необхiд на

Фактична

1

Англійська мова

Г. Пухта

Англійська мова

2018

«Лінгвіст»

28

60

1

Українська мова

Буквар

І.О. Большакова

Українська мова

Буквар

2018

«Ранок»

28

60

1

Я досліджую світ

Н.М. Бібік

Я досліджую світ

2018 «Ранок»

28

60

1

Мистецтво

О.В. Калініченко

 Мистецтво

2018

«Освіта»

 

28

60

1

Математика

В.Г. Бевз

Математика

2018

«Освіта»

28

60

1

Російська мова

О.І. Самонова

Російська мова

2018

«Генеза»

0

60

1

Мистецтво

О.В. Калініченко

Муз. искусство

2018

 

«Освiта»

0

50

1

Основи здоров`я

Бех

Основы здоровья

2012

«Алатон»

0

57

1

Математика

Бевз

Математика

2018

«Освiта»

0

60

1

Читання

Ващуленко

Букварь

2012

«Освiта»

0

52

1

Укр. Мова

Гавриш

Укр. Мова

2012

«Генеза»

0

54

1

Природо

знавство

Грущинская

Природове

дение

2012

«Освiта»

0

57

1

Образотворче  мист.

Калиничен

ко

Изоб.  Искусство

2012

«Освiта»

0

50

1

Искусство

Масол.

Искусство

2012

«Генеза»

0

2

1

Англ. мова

Несвіт

Англ. Мова

2012

«Грамота»

0

30

 

1

Нім. Мова

Паршикова.

Нім. Мова

2012

«Грамота»

0

26

1

Трудове навчання

Сидоренко.

Трудовое обучение

2012

«Сiцiя»

 

0

57

 

 

 

 

 

 

 

2

Укр. література

Стус Т.В.

Хрестоматія сучаснох укр.дит.літератури для читання

2016

«Старий лев»

 

29

29

2

Укр. література

Стус Т.В.

Хрестоматія сучаснох укр.дит.літератури для читання

2018

«Старий лев»

50

60

2

Образотворче  мист.

Калиничен

ко Е.В.

Изобрази

тельное искусство

2012

«Освiта»

 

17

17

2

Музичне мистецтво

Аристова  Л.С.

Муз. Искусство

2012

«Освiта»

17

17

2

Основи здоров`я

Бех И.Д.

Основы здоровья

2012

 

«Алатон»

47

37

2

Математика

Богданович М.В.

Математика

2012

«Генеза»

 

47

23

2

Укр. Мова

Гавриш Н.В.

Укр. Мова

2012

«Генеза»

27

19

2

Природо

знавство

Грущинская И.В.

Природоведение

2012

«Освiта»

47

37

2

Литературное чтение

Лапшина И.М.

Литератур

ное чтение

2012

«Генеза»

27

20

2

Інформатика

Ломаковс

кая А.В.

Ступеньки к информати

ке

2012

«Освiта»

47

17

2

Англійська мова

Несвіт А.М.

Англійська мова

2012

«Генеза»

47

18

2

Трудове навчання

Сидоренко В.К.

Трудовое обучение

2012

«Сiцiя»

17

17

2

Рос. мова

Сильнова Э.С.

Русский язык

2012

«Освiта»

27

20

2

Рос. мова

Рудяков А.

Русский язык

2012

«Грамота»

20

20

2

Літературне читання.

Гавриш Н. 

Лит. чтение

2012

«Генеза»

20

20

2

Укр. Мова

Хорош

ковська

Укр. Мова

2012

 «Освiта»

20

16

 

 

 

 

 

 

 

3

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Музык. Искусство

2013

«Освiта»

36

65

3

Основи здоров`я

Бех И.Д.

Основы здоровья

2013

«Алатон»

36

57

3

Літературне читання. Рос. мова

Гавриш Н.В.

Литератур

ное чтение. Русский язык

2013

«Генеза»

36

56

3

Природо

знавство

Грущинская И.В.

Природоведение

2013

«Освiта»

36

57

3

Образотворче  мист.

Калиничен

ко Е.В.

Изобрази

тельное искусство

2013

«Освiта»

36

65

3

Інформатика

Ломаковс

кая А.В.

Ступени к информати

ке

2013

«Освiта»

36

57

3

Англ. мова

Несвіт А.М.

Английский яз.

2013

«Генеза»

36

20

3

Німецька мова

Паршикова О.О.

Немецкий яз.

2013

«Грамота»

0

14

3

Рос. мова

Рудяков А.Н.

Русский язык

2013

«Грамота»

36

56

3

Літературне читання. Укр.

мова

Хорош

ковська О.Н.

Літературне читання. Укр. мова

2013

«Освiта»

36

56

3

Українська мова

Хорошков

ська О.Н.

Українська мова

2013

«Освiта»

36

56

3

Я у свiтi

Бибик Н.М.

Я в мире

2014

«Основа»

36

52

3

Математика

Богданович М.В.

Математика

2014

«Генеза»

36

52

3

Трудове навчання

Сидоренко В.К.

Трудовое об-е

2014

«Сiцiя»

 

36

52

3

Укр. література

Стус Т.В.

Хрестоматія сучаснох укр.дит.літератури для читання

2018

«Старий лев»

36

55

 

 

 

 

 

 

 

4

Укр. література

Стус Т.В.

Хрестоматія сучаснох укр.дит.літератури для читання

2016

«Старий лев»

 

22

32

4

Англ. мова

Несвіт А.М.

Англ. мова

2015

«Генеза»

22

31

4

Німецька мова

Сотнікова С.І.

Німецька мова

2015

«Ранок»

0

1

4

Музичне мистецтво

Терещенко А.І.

Муз. искусство

2015

Школяр

0

1

4

Труд. навчання

Павич Н.М.

Трудовое обучение

2015

«Грамота»

22

16

4

Математика

Богданович М.В.

Математика

2015

«Генеза»

22

41

4

Укр. мова

Хорошков

ська О.Н.

Укр. мова

2015

«Освiта»

22

13

4

Образотвор. мис.

Резниченко М.І.

Образотвор. мис.

2015

«Богдан»

22

20

4

Музичне мистецтво

Аристова Л.С.

Муз. искусство

2015

«Освiта»

22

10

4

Літературне читання

Хорошковська О.Н.

Літ. читання

2015

«Ранок»

22

20

4

Природознавство

Грущинская І.В.

Природознавство

2016

«Генеза»

 

22

20

4

  Я у світі

Бібік Н.М.

  Я в мире

2015

«Основа»

22

41

4

Інформатика

Ломаковская Г.В.

Ступени к информати

ке

2016

«Освiта»

 

22

41

4

Музичне мистецтво

Джеджелей О.В.

Литер. чтение

2015

«Ранок»

22

41

4

Рос.  мова

Челишева І.Л. 

Рос. мова

2016

«Грамота»

 

22

41

4

 Основи здоров`я

Гнатюк О.В. 

Основи здоровья

2015

«Генеза»

22

21

4

Мистецтво

Масол Л.М. 

Мистецтво

 

2016

«Генеза»

0

9

4

Укр. мова

Гавриш Н.В.

Укр. мова

2015

Генеза

22

21

4

Природоведение

Гильберг Т.Г.

Природоведение

2016

«Генеза»

0

7

 

 

 

 

 

 

 

5

Укр. Література

О.М. Авраменко

Укр. Література

2018

«Грамота»

18

49

5

Рос. Мова

Бикова К.І. 

Рос. Мова

2018

«Освіта»

18

49

5

Інтегрований курс. Література з навч. рос. мов.

О.Е.  Бондарева

Інтегрований курс. Література з навч. рос. мов.

2018

«Грамота»

18

49

5

Нім. Мова (1й р.н.)

М.М. Сидоренко

Нім. Мова (1й р.н.)

2018

«Грамота»

18

24

5

Основы здоровья

И.Д. Бех

Основы здоровья

2018

«Алатон

18

49

5

Українська мова

О.В. Заболотний

Українська мова

2018

«Генеза»

18

48

5

Математика

А.Г. Мерзляк

Математика

2018

Гимназия

18

72

5

Англійська мова (5й р.н.)

Несвіт А.М.

Англійська мова (5й р.н.)

2018

«Генеза»

18

25

5

Природознавство

Ярошенко О.Г.

Природознавство

2018

«Світоч»

18

49

 

 

 

 

 

 

 

5

Iсторiя

Недосекіна.

Оповід.  Рідн. Краю

2002

«Днiпро

книга»

4

4

5

Укр. літ.

Мовчан

Укр. Літ. Хрест.

2006

«Днiпро

книга»

4

4

5

Iсторiя

Недосекіна.

Іст. Дніпр., хрест.

2006

«Днiпро

книга»

15

15

5

Iсторiя

Зеленська.

Хрестом. Дн-щини

2006

«Днiпро

книга»

18

20

5

Iсторiя

Недосекіна.

Іст. Рідн. Краю

2006

«Днiпрокнига»

18

21

5

Література.

Бондарева Е.Е.

Інтегров. Курс. Література.

2013

«Грамота»

0

26

5

Українська мова

Ворон А.А.

Українська мова

2013

«Освита»

0

26

5

Музичне мистецтво

Масол Л.М.

Муз. искусство

2013

«Сiцiя»

18

25

5

Укр. Література

Авраменко О.М.

Укр. Література

2013

«Грамота»

0

30

5

Основи здоров`я

Бех И.Д.

Основы здоровья

2013

«Алатон»

0

26

5

Образотворче  мист.

Железняк С.Н.

Изобрази

тельное искусство

2013

«Генеза»

18

25

5

Англ.  Мова

Пахомова Т.Г.

Англ.  Мова

2013

«Методи

ка»

 

0

10

5

Інформатика

Ривкинд И.Я.

Информати

ка

2013

«Генеза»

18

26

5

Німецька мова

(5 р. н.)

Сотнікова С.І.

Німецька мова

2013

«Ранок»

 

 

0

12

5

Математика

Тарасенко

ва Н.А.

Математика

2013

«Освiта»

0

26

5

Трудове навчання

Терещук Б.М.

Трудовое обучение

2013

«Генеза»

0

10

5

История Украины

Власов В.С.

История Украины

2013

Генеза

18

26

5

Англійська мова

(5 р. н.)

Несвіт А.М.

Англійська мова

 

2013

«Генеза»

0

15

5

Рос. мова

Рудяков А.Н.

Русский язык

2013

«Грамота»

0

26

5

  Нім. Мова

(1 р .н.)

Сидоренко М.М.

Нім. Мова

2013

«Грамота»

0

15

5

Трудове навчання

Ходзицькая И.Ю. 

Трудовое обучение

2013

«Аксио

ма»

12

12

5

Природознавство

Ярошенко О.Г.

Природоведение

2013

«Свiточ»

0

26

 

 

 

 

 

 

 

6

Література

Бондарева Е.Е.

Интегр. Курс Литература (русская и мировая)

2014

«Грамота»

26

21

6

Українська мова

Ворон А.А.

Українська мова

2014

«Освiта»

26

21

6

Рос. мова

Рудяков А.Н.

 

Русский язык

2014

«Грамота»

26

21

6

Німецька мова

(6 р. н.)

Сотникова С.І.

Німецька мова

 

2014

«Ранок»

8

8

6

Українська літ.

Авраменко О.М.

Українська літ.

2014

«Грамота»

 

26

20

6

Основи здоров`я

Бех И.Д.

Основы здоровья

2014

«Алатон»

26

21

6

Трудове навчання (д/д)

Хотзицька И.Ю.

Трудовое обучение (д/девочек)

2014

«Aксио

ма»

20

20

6

Образотворче  мист.

Железняк С.Н.

Изобрази

тельное искусство

2014

«Генеза»

26

35

6

Музичне мистецтво

Масол Л.М.

Музыкаль

ное ис-во

2014

«Сiцiя»

26

35

6

Інформатика

Ривкинд И.Я.

Информати

ка

2014

«Генеза»

26

21

6

Математика

Тарасен

кова Н.А.

Математика

2014

«Освiта»

26

21

6

Трудове навчання (д/м)

Терещук Б.Н.

Трудовое об-е (д/м)

2014

«Генеза»

0

30

6

Всесвітня історія Історія Історія України

Бандровс

кий А.Г.

Всемирная история. История Украины.

2014

«Генеза»

26

21

6

Англ. Мова (6р.н.)

Несвіт А.М.

Англ. Мова (6р.н.)

2014

«Генеза»

18

16

6

Географія

Бойко В.М. 

География

2014

«Сiцiя»

26

21

6

Біологія

Костиков И.Ю.

Биология

2014

«Освiта»

26

21

6

Німецька мова ( 2 рік навчання)

Сидоренко М.М.

Німецька мова ( 2 рік навчання)

2014

«Грамота»

18

30

6

Iсторiя

Недосекіна.

Іст. Рідн. Краю

2006

«Днiпро

книга»

5

5

 

 

 

 

 

 

 

7

Iсторiя

Романенко.

Істор. Рідн. Кр.

2006

«Днiпро

книга»

10

10

7

Iсторiя

Романенко.

Істор. Дн-щини

2006

«Днiпро

книга»

 

5

5

7

Англ. мова (3р.н.)

Пахомова Т.Г.

Англ. мова (3р.н.)

2015

 «Методи

ка»

0

4

7

Англ. мова  (7р.н.)

Пасічник О.С.

Англ. мова (7р.н.)

2015

«Методи

ка»

0

7

7

Німецька мова (3р.н.)

Басай Н.П.

Німецька мова (3р.н.)

2015

«Грамота»

18

10

7

Нім.   мова (7р.н.)

Сотнікова С.І. 

Нім.   мова (7р.н.)

2015

«Ранок»

0

8

7

Музичне мист.

Хлєбнікова Л.О.

Музыкаль

ное искус.

2015

«Ранок»

18

20

7

Труд. нав. (дів.)

Терещук А.І.

Труд. нав. (дів.)

2015

«Лiтера ЛТД»

0

3

7

Труд. навч. (хлоп.)

Терещук Б.М.

Труд. навч. (хлоп.)

2015

«Лiтера ЛТД»

0

10

7

Англ.  мова  (7р.н.)

Несвіт А.М.

Англ.  мова  (7р.н.)

2015

«Генеза»

18

12

7

Біологія

Запорожець Н.В.

Біологія

2015

«Ранок»

18

30

7

Образотворче  мист.

Папіш Л.В.

Образотвор

че  мист.

2015

«Грамота»

18

10

7

Історія України

Гісем О.В.

Історія України

2015

«Ранок»

18

20

7

Трудове нав.(хлоп.)

Лебедєв Д.В.

Труд. навч. (хлоп.)

2015

«Сiцiя»

0

7

7

Основи здоров`я

Тагліна

Основи здоровья

2015

«Ранок»

18

30

7

Хімія

Григорович 

Химия

2015

«Ранок»

18

20

7

Укр.  літ.

Авраменко О.М.

Укр.  літ.

2015

«Грамота»

18

20

7

Музичне мистецтво

Массол Л.М. 

Музичне мистецтво

2016

«Сiцiя»

18

20

7

Труд. нав. (дівч.)

Ходзицька І.Ю.

Труд. нав. (дівч.)

2015

«Аксиома»

10

15

7

Російська мова

Бикова К.І.

Рус. язык

2015

«Орiон»

18

11

7

Література (рос.)

Бондарєва О.Є.

Литература

(рос.)

2015

«Грамота»

18

12

7

Фізика

Барх`ятар В.Г. 

Физика

2015

«Ранок»

18

20

7

Англ. мова (3р.н.)

Морська Л.І.

Англ. мова (3р.н.)

 

2015

«Мето

дика»

0

3

7

Всесвітня історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія

2015

«Богдан»

18

40

7

Географія

Довгань Г.Д.

География

2015

«Ранок»

18

20

7

Геометрія

Мерзляк А.Г.

Геометрия

2015

«Гимна

зия»

18

20

7

Алгебра

Мерзляк А.Г.

Алгебра

2016

«Гимна

зия»

18

30

7

Російська мова

Коновалова М.В.

Русский язык

2015

«Основа»

0

9

7

Інформатика

Рівкінд Й.Я. 

Информати

ка

2015

«Генеза»

18

20

7

Укр. мова

Заболотний

Укр. мова

2016

«Генеза»

18

20

 

 

 

 

 

 

 

8

Креслення

Сидорченко.

Черчение

2004

«Школяр»

0

40

8

Iсторiя

Романенко.

Істор. рідн. краю

2006

«Днiпро

книга»

15

20

8

Укр.літерату

ра

Авраменко О.М.

Укр.літера

тура

2016

«Грамота»

15

40

8

Фізика

Бар`яхтар В.Г.

Физика

2016

«Ранок»

15

40

8

Українська  мова

Ворон А.А.

Українська  мова

2016

«Фолiо»

15

25

8

 «Історія України»

Гісем О.В.

«Історія України»

2016

«Ранок»

15

20

8

  Хімія

Григорович О.В.

Химия

2016

«Ранок»

15

60

8

Трудове навчання

Терещук А.І.

Трудове навчання

2016

«Лiтера ЛТД»

15

40

8

Англійська  мова

Несвіт А.М.

Англійська  мова

2016

«Генеза»

10

10

8

Німецька мова

Сидоренко М.М.

Німецька мова

2016

«Грамота»

10

10

8

Основи здоров`я

Бех І.Д.

Основи здоровья

2016

«Алатон»

15

28

8

Російська мова

Бикова К.І. 

Русский язык

2016

«Орiон»

15

30

8

Всесвітня історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія

2016

«Ранок»

15

22

8

Географія

Довгань Г.Д.

География

2016

«Ранок»

15

120

8

Біологія

Задорожник К.М.

Биология

2016

«Ранок»

15

58

8

Література

Ісаєва О.О.

Литература

2016

«Орiон»

15

50

8

Мистецтво

Масол Л.М. 

Мистецтво

2016

«Фолiо»

15

24

8

Англійська мова

Пахомова Т.Г.

Англійська мова

2016

«Методи

ка»

6

20

8

Інформатика

Рівкінд Й.Я.

Иформатика

2016

«Генеза»

15

30

8

Німецька мова

Сотникова С.І.

Німецька мова

2016

«Ранок»

6

10

8

Алгебра

Мерзляк

Алгебра

2016

Гимназия

15

28

8

Геометрія

Мерзляк.

Геометрия

2016

«Гимна

зия»

15

28

 

 

 

 

 

 

 

9

Укр. мова

Заболотний

Укр мова

2017

«Генеза»

0

43

9

Рос. мова

Бикова К.І. 

Русский язык

2017

«Орiон»

0

43

9

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво

2017

«Освiта»

0

43

9

Німецька мова

(5 р. н.)

Сидоренко М.М.

Німецька мова

(5 р. н.)

2017

«Грамота»

0

20

9

Німецька мова

( 9 р. н.)

Сотникова С.І.

Німецька мова( 9р. н.)

2017

«Ранок»

0

20

9

Література рос. та  заруб.

Исаэва О.О.

Література рос. та  заруб.

2017

«Орiон»

0

43

9

Укр.літерату

ра

Авраменко О.М.

Укр.літера

тура

2017

«Грамота»

0

43

9

Основи здоров`я

Бех І.Д.

Основи здоровья

2017

«Алатон»

0

43

9

Англійська мова(9 р.н.)

Несвіт

Англійська мова(9 р.н.)

2017

«Генеза»

0

23

9

Трудове навчання

Мачача

Трудове навчання

2017

«Сiцiя»

0

43

9

Алгебра

Мерзляк

Алгебра

2017

«Гимна

зия»

0

43

9

Географія

Бойко

География

«Пiдручники i посiбники

0

43

9

Фізика

Бар`яхтар

Физика

2017

«Ранок»

0

43

9

Хімія

Григорович О.В.

Химия

2017

«Ранок»

0

43

9

Інформатика

Ривкинд

 Й. Я.

Информати

ка

2017

«Генеза»

0

43

9

 «Історія України»

Гісем О.В.

«Історія України»

2017

«Ранок»

0

43

9

Всесвітня історія

Гісем О.В.

Всесвітня історія

2017

«Ранок»

0

43

9

Основи правознавства

Наровлянский

Основи правознавства

2017

«Грамота»

0

43

9

Укр.літерату

ра

Степанішин

Джерела

2006

«Освiта»

0

56

9

Iсторiя

Братаніч.

Іст. рідн. кр.

2006

Днiпрокнига»

0

20

9

Географ. рідн. кр.

Зеленська.

Географ. рідн. кр.

2006

Днiпрокнига»

0

14

9

Худож. культ.

Клімова.

Худож. культ.

2009

«Лiтера»

0

7

9

Геометрія

Мерзляк.

Геометрия

2009

«Грамота»

0

28

9

Біологія

Страшко.

Биология

2009

«Грамота»

0

28

9

Основа податкових знань

Калач Г.М.

Основа податкових знань

2009

«Освiта»

0

10

 

Забезпечені 100% за рахунок інших шкіл.

 

В.о директора комунального закладу

загальної середньої освіти

«Гімназія № 2»

Дніпровської міської ради                                                          С.В.Олексієнко