Підручники для школи

Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Протидія булінгу

 

 

 

Затверджено

В.о. директора   С.В. Олексієнко

 

 

План

заходів щодо профілактики булінгу

в КЗЗСО «Гімназія №2» ДМР

протягом 2022 – 2023 навчального року

 

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

 Діагностичний етап

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

Психолог,

класні керівники, вихователі,

 Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільних  батьківських зборах

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор школи

2

Засідання методичного об’єднання вихователів на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Методична рада вихователів

Березень

Старший вихователь

3

Розробка пам’ятки

«Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Старший вихователь

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 9

Упродовж року

Класні керівники

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор школи

6

Круглий стіл «Безпечна школа. Маски булінгу»

5 - 9

Березень

Старший вихователь

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогіч-ний колектив

Упродовж року

Старший вихователь 

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

Упродовж року

Класні керівники

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-9

Упродовж року

Класні керівники

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

1 – 9

Упродовж року

Учитель інформатики,

класні керівники

 

4

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-9

Упродовж року

Класні керівники, учителі літератури, історії

5

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права

 «Стоп булінгу»

1-9

10-14 грудня

Класні керівники, учитель правознавства.

6

Випуск стіннівок

«Ми проти булінгу»

3-9

Лютий- квітень

Класні керівники

7

Тренінгове заняття «Ми проти насилля»

6 - 9

Квітень

Пелих Ю.В.

 

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

 

1-9

Упродовж року

Класні керівники

2

Інформаційна робота щодо дій при булінгу. Телефони довіри.

1 - 9

Упродовж року

Старший вихователь

3

Лекція «Як навчити дітей безпечної поведінки в інтернеті»

1 - 9

Упродовж року

Класні керівники, вихователі

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

  1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
  2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
  3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
  4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.