Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Кадрове забезпечення

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньої діяльності

комунального закладу загальної середньої освіти

«Гімназія № 2»

Дніпровської міської ради

 

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності

 

 

з/п

Педагогічні працівники

Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток

потреби

1.

Педагогічні працівники, усього

24

24

0

у тому числі, що:

               - мають відповідну освіту

24

 

24

0

               - працюють у закладі освіти за сумісництвом

2

2

0

 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи

 

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфіка-ційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогіч-ний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої  юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексієнко Світлана Вікторівна

Заступник директора з НВР

 

 

 

 

 

Криворізький державний педагогічний університет, 2001р., музичне виховання, вчитель музики

Атестація запланова-на у 2023 р.

17 років

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована у 2022 р.

 

 

Музичне мистецтво

 

вчитель музичного мистецтва

 

Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії», 2019 р.

 

ДАНО

СПК № ДН 41682253/2571

від 12.04.2019 р.

інтегрований курс «Мистецтво», художня культура, музичне мистецтво

 

 

 

Іноземна мова

Репп Ліна Вікторівна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровсь-кий національний університет залізничного транспорту, 2017 р., філологія, бакалавр з філології;

Дніпровський національний університет,

 2018 р., філологія, Германські мови та літератури (переклад включно),  магістр

Спеціаліст (11 т.р.)

0 років

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована у 2022 р.

 

Конотовська Лада

Борисівна

Вчитель англійської мови

Дніпропетровсь-кий національний університет,

 2017 р., філологія англійська

Дніпровський національний університет,

 2018 р., філологія, Германські мови та літератури (переклад включно),  магістр

Спеціаліст

11 т.р.)

1 рік

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована у 2022 р.

 

Українська мова та література

Крутенко

Ксенія Віталіївна

 

Вчитель української мови та літератури

 

Криворізький державний педагогічний університет, 2009р., Педагогіка і методика середньої освіти. Укравїнська мова та література, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  І категорії»,

2017 р.

 

12 років

ДОІППО

СПК№ ДН 24983906/7333-16

Від 18.11.2016 р.

Українська мова та література.

 

 

Романова

Лариса

Павлівна

Вчитель української мови та літератури

 

Дніпропетровський державний університет, 1978р.,  українська мова і література, філолог, викладач української мови і літератури

Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»,

2019 р.

 

31 рік

ДАНО

СПК № ДН 41682253/1798

від 04.04.2018 р.

Українська мова та література.

 

 

Математика

Назарчук Наталія Григорівна

 

Вчитель математики

Дніпропетровський державний університет,1976, математика, викладач математики

Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»

2016 р.

 

40 років

ДОІППО

СПК№ 445

від 31.03.2015 р.

Математика.

 

 

Російська мова. Інтегрований курс «Література»

 

Синець

Ася

Борисівна

Вчитель російської мови та літератури

Миколаївський державний педагогічний інститут, 1974р.,  російська мова і література, вчитель російської мови та літератури

Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»,

2015 р.

 

42 роки

ДОІППО

СПК№ 6176

від 10.09.2015 р.

Російська мова та література.

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шанюк

Леся

Віталіївна

Вчитель образотвор-чого мистецтва

Криворізький державний педагогічний інститут , 1994р., креслення та образотворче мистецтво, спеціаліст образотворчого мистецтва та креслення

встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  вищої категорії»,

2015 р

24 роки

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована з 18.11.19 р. по 29.11.19 р.

 

 

Трудове навчання.

 

 

 

спеціаліст (11 т.р)

 

курсова перепідготовка запланована у 2019 році

 

Інформатика.

 

 

 

Спеціаліст

(11 т.р.)

 

курсова перепідготовка запланована у 2019 році

 

Історя України. Всесвітня історія. Правознавство

Пелих

Юлія

Василівна

Вчитель історії

Дніпропетровський національний університет,

2011р., історія, історик, викладач історії

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  ІI категорії»,

2018 р.

 

7 років

ДОІППО

СПК№ ДН 24983906/2620-17

від 21.04.2017 р.

Історія, правознавство.

 

Фізична культура

Мун-Стасовська Яна

Юріївна

 

Вчитель фізичної культури

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, 1998 р., фізичне виховання та спорт, викладач фізичного виховання та спорту

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  І категорії»

2018 р.

 

11 років

ДАНО

СПК№ ДН 41682253/833

від 23.02.2018 р.

Фізична культура.

 

 

Вчитель початкових класів

Юракова

Тетяна

Юріївна

Вчитель початкових класів

Педагогічне училище Дніпропетровського національного університету, 2003р., початкове навчання, вчитель початкових класів

10 т.р.

13 років

студентка 4 курсу Бердянського державного педагогічного університету

 

Власюк

Ольга

Василівна

Вчитель початкових класів

Криворізький національний університет, 2013р., початкова освіта, організатор початкової освіти, вчитель початкової школи

Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»,

2019 р.

 

13 років

ДОІППО

СПК№ 3013

від 21.03.2014р.

Початкові класи.

 

 

Зубарева

Оксана Миколаївна

 

Вчитель початкових класів

Харківський державний педагогічний університет,

2002 р., початкове навчання, вчитель початкових класів

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  вищої категорії»,

2015 р.

 

17 років

ДОІППО

СПК№ 3013

від 21.03.2015 р.

Початкові класи.

 

 

Шмалько

Ольга Миколаївна

 

Вчитель початкових класів

Бердянський державний педагогічний університет,

2018 р., початкова освіта, викладач педагогіки та методик початкового навчання, вчитель початкової школи.

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  ІI категорії»,

2019 р.

 

4 роки

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована у 2022 р.

 

Заїкіна Олена Володимирівна

 

Вчитель початкових класів

Нікопольський педагогічний коледж, 2017 р., організація соціально-педагогічної допомоги, вчитель з початкової освіти, організатор соціально-педагогічної допомоги

10 т.р.

1 рік

Студентка Дніпровського національного університету

 

Вихователь

Москіна Євгенія Володимирівна

 

Вихователь

Одеський державний педагогічний інститут, 1983 р., фізичне виховання, учитель фізичної культури

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»,

2015р.

 

43 роки

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована з 03.06.19 р. по 14.06.19 р.

 

Недолівко Людмила Анатоліївна

Вихователь

Дніпропетровський державний університет, 1990 р., російська мова і література, філолог, викладач російської мови і літератури

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  І категорії»

14 років

ДАНО

СПК№ ДН 41682253/1839

від 23.02.2018р.

Вихователі ГПД.

 

 

Філімонова Олена

Віталіївна

Вихователь

Слав҆янський  державний педагогічний інститут, 1988р., педагогіка та психологія, викладач дошкільної педагогіки, методист по дощкільному вихованню

Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»,

2016 р.

 

35 років

ДОІППО

СПК№ 7841

Від 04.07.2015 р.

Вихователі ГПД

 

 

Чабаненко Світлана Петрівна

Вихователь

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997 р., українська мова та література, вчитель української мови та літератури

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  ІI категорії»

2016 р.

 

10 років

ДОІППО

СПК№ 3848

Від 29.05.2015 р.

Вихователі ГПД

 

 

Гаврюшина Олена Вікторівна

Вихователь

Дніпропетровський державний університет, 1989р., історія, історик, викладач історії та суспільствознавства

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  ІI категорії»,

2019 р.

17 років

ДАНО,

курсова перепідготовка запланована з 03.06.19 р. по 14.06.19 р.

 

Шелест

Марина Володимирівна

Вихователь

Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету, 2015 р., початкова освіта, вчитель з початкової освіти

10 т.р.

1 рік

Студентка Дніпровського національного університету

 

Ліпатнікова Олена Михайлівна

Вихователь

Дніпропетровський державний університет, 1986р., хімія, хімік, викладач

Атестацію запланова-на у  2020 р

1 рік

ДАНО

СПК№ ДН 41682253/1864

від 04.03.2019 р.

Вчителі хімії, які одночасно викладають біологію.

 

 

 

Особи, які працюють за сумісництвом

 

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я по батькові викладача

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфіка-ційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогіч-ний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої  юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Фізика

Заіченко

Дмитро Олександрович

Вчитель фізики

Сумський державний педагогічний університет, 2014р., математика, вчитель математики, вчитель інформатики

Встановити кваліфіка-ційну категорію «спеціаліст  ІI категорії»

2016 р.

 

 

7 років

ДОІППО

СПК № 7846 від  27.11.2015 р.

Фізика.

 

 

Природо-знавство. Географія.

Круцько Людмила Костянтинівна

Вчитель географії

Білоруський державний університет, 1973р.,  географія, географ, викладач географії

 Відповідає раніше присвоєній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст  вищої категорії»

2016р.

 

44 роки

ДОІППО

СПК№ 8212

від 25.10.2015 р.

Географія, природознавство.

 

 

 

 

 

 

 

В.о директора комунального закладу

загальної середньої освіти

«Гімназія № 2» Дніпровської міської ради                                                                           С.В.Олексієнко