Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія №2" Дніпровської міської ради

 

Бібліотека

   

Пріоритетним напрямком роботи публічно-шкільної бібліотеки є:  надання необхідної інформації на допомогу навчально-виховному процесу та виховання ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства; до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю; до сім'ї, родини, людей; до себе; до природи; до праці; до мистецтва в рамках обласної програми "Національного виховання учнівської молоді Дніпропетровщини ".

 

Публічно-шкільна бібліотека на 2015/2016 навчальний рік ставить такі завдання:

·         раціональне поєднання традиційних форм діяльності бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу та інноваційної, основу якої має складати впровадження нових інформаційних технологій як при формуванні документально-ресурсної бази бібліотеки, так і системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів;

·         розширення функціонально-змістового діапазону діяльності публічно-шкільної бібліотеки засобами традиційного прилучення школярів до книги, пошуку нових форм спілкування з книгою, включаючи навчальну, науково-пізнавальну, довідкову літературу, впровадження інноваційних технологій популяризації книги;

·         розширення спектру інформаційних послуг бібліотеки, які б найповніше задовольняли особистісні та галузеві запити користувачів, нормування блоків літератури (баз даних), періодики з проблем сучасного економічного, соціального і правового розвитку держави, її культурного життя та життя регіону;

·         створення у бібліотеці комфортних умов для перебування користувачів, які передбачають сучасне інформаційне задоволення їх потреб і запитів, урізноманітнення масових форм роботи, поліпшення дизайну бібліотечних приміщень, їх привабливість;

·         підвищення соціокультурної місії публічно-шкільної бібліотеки, сутність якої полягає у найповнішому розкритті бібліотечних фондів засобами розгортання тематичних книжкових виставок, експрес-інформаційних листків бюлетенів тощо;

·         розвиток читацької культури і компетентності школярів, формування культури роботи з книгою засобами залучення учнівської молоді до читання періодики, художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, включення їх в системне і систематичне читання, стимулювання інтересу до читання, а відтак — підвищення її духовного й інтелектуального потенціалу;

·         формування інформаційної грамотності користувачів: інформаційного світогляду, готовності до життя в інформаційному суспільстві, розвиток вміння виробляти особистісну стратегію пошуку інформації, вміння мати власну точку зору стосовно отриманої інформації, давати критичну оцінку інформації, популяризувати її та набуті нові знання;

·         якнайповніше інформаційне забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Дніпропетровщини на 2015-2020 роки, регіональної, шкільної та класних програм виховання учнівської молоді.

 

          

 

Для реалізації названих пріоритетних напрямків модернізації змісту і сутності шкільної бібліотечної справи в системі методичної роботи потрібно звернути увагу на наступні проблеми:

·         формування інформаційної культури особистості;

·         інформаційні потреби користувачів бібліотеки ЗНЗ та шляхи і засоби їх задоволення;

·         інформаційне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників;

·         моніторинг  читацького попиту та інтересів користувачів;

·         інноваційні технології роботи шкільної бібліотеки;

·         інноваційні технології розвитку читацької компетентності та культури школярів;

·         шляхи підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу ЗНЗ;

·         система роботи бібліотеки ЗНЗ з інформаційного забезпечення реалізації обласної/районної/шкільної програми національного виховання учнівської молоді на 2015 - 2020 роки;

·         робота публічно-шкільних бібліотекарів з навчальною мультимедійною продукцією;

·         досвід функціонування класних куточків книги;

·         розвиток читацької компетентності та культури читачів різновікових категорій;

·         читацькі вміння школярів та досвід їх вимірювання;

·         формування компетентного читача в процесі викладання основ наук.